Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

APV 2.0 - Handlingsplan

Fælles for Samlet APV og Individuel APV er, at resultatet af APV'en samles i en Handlingsplan, som vil være rødmarkeret, hvis der er opgaver, som endnu ikke er gennemført og evalueret.

Når man har løst opgaverne, sætter man et flueben i Gennemført og evalueret, og her kan man ændre/tilføje hvilken handling man har foretaget for at løse problematikken. Herefter trykker man på Gem og opgaven overstreges, for at indikere at den er løst.

Krav:

  • APV 2.0 er et tilkøbs-/ekstramodul.
  • Brugerniveau level 3 eller højere for at håndtere handlingsplanen.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os