Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

APV 2.0 - Individuel APV

Ved individuel APV besvarer alle medarbejdere APV-skemaet hver især. Alle besvarelser opsamles og danner tilsammen en samlet arbejdspladsvurdering, hvor lederne efterfølgende kan evaluere og lave en handlingsplan udfra vurderingerne fra medarbejderne. Besvarelserne fra medarbejderne er anonyme.

Der er to muligheder til at håndtere indsamling af data fra medarbejderne: 
 
Mailinvitation
Der bliver sendt en mail fra systemet ud til inviterede personer, med et link. Dette kræver, at brugerne er oprettet med email. Linket fører dem ind i APV-skemaet, som de udfylder. Når personen har udfyldt og gemt skemaet, kan de ikke redigere i det. Linket logger ikke personen ind i e-Smiley-systemet, men er eksternt.

Som administrator kan man følge med i, om de inviterede er inviteret, er påbegyndt udfyldelsen og har besvaret. På den måde kan man se, hvornår alle besvarelser er gemt.

Liste i pop-op-vindue
Hvis en eller flere medarbejdere ikke er i besiddelse af en mailadresse, kan man vælge at få åbnet APV-skemaet i et pop-op-vindue. Så kan medarbejderne på skift komme til computeren og udfylde deres individuelle APV-skema. I dette pop-op-vindue vil der være en liste med medarbejdernes navne, hvor de klikker på sig selv, og udfylder. Når de har gemt, vil deres navn forsvinde fra listen. Dette pop-op-vindue kører også uafhængigt af e-Smiley-systemet. Ens for begge ovenstående metoder er, at besvarelserne samles anonymt i fanebladet Besvarelser. Her kan man se, hvad medarbejderne har svaret samt eventuelle beskrivelser og løsningsforslag til problemer med arbejdsmiljøet.

Når alle personer har besvaret, kan lederen håndtere de indkomne besvarelser og udarbejde en plan for eventuelle problemstillinger.  

I sidste ende listes der en handlingsplan, så man har overblik over de ting, der skal bringes i orden og de ting, der er bragt i orden. 

Krav:

  • APV 2.0 er et tilkøbs-/ekstramodul
  • Brugerniveau 3 eller højere, for at administrere APV 2.0

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os