Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tidspunkter for en kontrol

En kontrol har altid tre tidspunkter:

1. Aktiverings-tidspunkt
Det tidspunkt hvor kontrollen bliver aktiv, og vises på startsiden af eSmiley. 

2. Frist
Det tidspunkt hvor kontrollen er tænkt til at være udført inden. Kontrollen skifter status til gul på forsiden, men kan stadig udføres helt normalt. I eSmiley angiver man fristen i et antal timer, dage eller uger. Kontrollen skifter til gul efter det angivne antal timer, dage eller uger.

3. Udløb
Det tidspunkt hvor kontrollen ikke længere kan udføres normalt. Kontrollen skifter farve til rød, og man er nødt til at forklare, hvorfor man ikke fik udført kontrollen i tide. I eSmiley angiver man udløb i et antal timer, dage eller uger. Kontrollen skifter til rød efter det angivne antal timer, dage eller uger.

OBS! En rød udløbet kontrol forsvinder først fra forsiden af din eSmiley, når den er kommenteret.

Eksempel:

I eksemplet herover er følgende parametre sat:

  • Aktivering er sat til d. 1. januar kl. 10.00
  • Frist er sat til 5 timer
  • Udløb er sat til 5 timer

Kontrollen vil:

  • Dukke op på skærmen kl. 10.00 d. 1. januar 
  • Kl. 15.00 samme dag vil kontrollen skifte farve til gul 
  • kl. 20.00 samme dag vil kontrollen skifte farve til rød og betragtes som udløbet, da den ikke er udført i tide

På en tidslinje ser det således ud:

Krav:
Brugerniveau level 5 eller derover. 

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os