Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Rapport for en logbog

Kalenderrapporten er den nemmeste metode til at få et overblik over registreret historik fra logbøger. Dog kan der opstår behov for at søge i logbogen. Dette gøres ved at vælge ikonet Logbøger og derefter den ønskede logbog i menuen til venstre f.eks. Tilbagetrækning. Inde på selve logbogen vælges fanebladet Rapport:

Søgekriterierne indtages og der trykkes på feltet søg

Resultatet kan eksporteres som .csv-fil eller excel. Dette er især brugbart, hvis man ønsker at arbejde videre med data eller har brug for en pæn udskrift. For at udskrive eller downloade benyttes knapperne i øverste højre hjørne. 

Krav: 
Brugerniveau: Level 2 eller derover

Hvis man opsætter autorapporter sender eSmiley automatisk en liste over indtastninger f.eks. en gang om til ugen til en angivet emailadresse. Man går ind i logbogen som vist ovenfor og trykker på svensknøglen i højre hjørne. 

Man kommer ind i logbogens opsætning og vælger Email/SMS. Her indtastes de valgte kriterier, og hvor ofte man ønsker, at modtage en mail. 

Krav:
Brugerniveau: Level 5 eller derover


Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os