Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Farvekoder i eSmiley

Der benyttes farvekoder et par forskellige steder i systemet. 

Listen af aktuelle kontroller

Grøn  Kontrollen er aktuel og der er fin tid til at få lavet kontrollen
Gul Kontrollen er aktuel, men deadline for kontrollen nærmer sig. Du bør udføre kontrollen snarligst.
Rød Kontrollen er udløbet og du kan nu kun tilføje en kommentar om hvorfor den ikke blev udført i tide.

Kalenderrapport

I kalenderrapporten benyttes følgende farvekoder

Grøn Kontrollen er udført indenfor den angivne tidsramme og resultatet af kontrollen var i orden.
Gul/Orange Kontrollen er udført indenfor den angivne tidsramme og resultatet af kontrollen er ikke i orden, men heller ikke alarmerende, korrigerende handling vil dog kræves ved registrering.
Rød Kontrollen er udført indenfor den angivne tidsramme, og resultatet af kontrollen var en afvigelse. Registrering af afvigelser og korrekt håndtering af sådanne er et af de mest centrale elementer i egenkontrol. Derfor har vi valgt den røde farve til at fremhæve afvigelser. Når du ser på din kalenderrapporter bør øjnene automatik fokusere på de røde felter. 
Grå Udløbne kontroller vises med grå
Mørkeblå Annullerede kontroller fremgår med denne farve.
Lyseblå
Logbogsregistreringer, som er gemt midlertidigt, dvs. ikke færdiggjort.
Lysegul Systemet har været ferielukket.

NB: Såfremt der vises et tal i et felt, så angiver det antallet af gange den specifikke kontrol er udført den pågældende dag.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os