Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Når du vil sammenligne flere aftaler med FoodWaste

Formålet ved at kunne se flere aftaler på én gang, er at I nemt får et samlet overblik over madspildet i hele jeres koncern. På den måde kan I holde målinger op imod hinanden og finde ud af, om der er nogen køkkener, der har mindre madspild end andre. Herved kan I udveksle erfaringer køkkenerne imellem og på den måde hjælpe hinanden med at mindske madspildet mere effektivt.

Hvis I har flere aftaler, der måler madspild i FoodWaste, har I mulighed for at få overblikket over flere aftaler på en gang gennem en admin aftale. For at kunne det skal FoodWaste være sat på jeres admin aftale. Det vil vi gøre for jer her i eSmiley, hvis ikke overvågningen af jeres aftaler er sat op ved implementeringen.

I går ind i FoodWaste gennem modulvælgeren øverst til højre i jeres eSmiley program. 

Vælg de aftaler, der skal overvåges

Herfra kommer I ind på Dashboardet i FoodWaste. Til at starte med vil I ikke kunne se noget på dashboardet, da der ikke er nogle registreringer på admin aftalen. Hvis ikke overvågningen af jeres aftaler er sat op af eSmiley ved implementeringen, kan I gøre det selv i Indstillinger

I vælger Indstillinger i menuen til venstre. Herefter trykker i på knappen Konti. I kan nu se et tomt ark til venstre, kaldet Abonnerede konti og et ark til højre, Konti du ikke abonnerer på, hvor alle aftaler, der ligger under jer ligger. Dette er alle de aftaler, der ligger under jeres partner og som I normalt kan overvåge, også selvom de ikke er tilknyttet FoodWaste. På listen til højre finder I de aftaler, I ønsker at overvåge, når I har fundet dem, trykker I på dem og de vil automatisk lægge sig under de abonnerede konti til venstre. Når I har valgt dem I ønsker, trykker I på Gem

For at komme tilbage til dashboardet trykker I på huset i menuen til venstre. Når I er tilbage på dashboardet, vælger I perioden, I ønsker at se på og til højre kan I vælge, hvilke aftaler I ønsker at have med. 

I behøver ikke vælge alle de aftaler I har valgt at abonnere på under indstillinger, som på ovenstående billede er der kun valgt to aftaler. Når der er et hak ved, har I valgt aftalerne og I kan nu se data fra alle dem I har valgt. Både i rapporten og på dashboardet. 

Typer af admin

Hvis jeres adminaftale er en lokation, der selv måler madspild, skal I bare indstille den, som en normal konto, hvor I vælger, hvilke da I forventer, at der bliver registreret, samt hvad den forventede mængde madspild er. 

Hvis jeres adminaftale er en overordnet aftale, der blot skal bruges til at overvåge de andre kontoer, er det vigtigt, at I sørger for, at der ikke er valgt nogle dage under Registreringsfrekvens og at I skriver 0 kg i forventet madspild. På den måde undgår I, at adminaftalen bliver en del af overvågningen, når i vælger "Alle" under Konti-vælgeren

Dashboard

Dashboardet vil nu se ud som I er vant til, når det kun gælder en enkelt aftale. Alt dataen vil dog nu komme fra alle de aftaler I har valgt, og altså samle den forventede madspild, prisen på dette og den forventede registreringsfrekvens. Forskellen på dashboardet er nu, at I har fået en knap under hvert diagram, der hedder Detaljeret visning. I detaljeret visning kan I se detaljer for de enkelte aftaler, så I nemt kan sammenholde de forskellige aftaler. 

Registreringsfrekvens

Hvis I trykker på Detaljeret visning under Registreringsfrekvens vil I få et billede frem som nedenstående. Den grønne Total-bjælke øverst viser, hvordan den forventede registreringsfrekvens er blevet overholdt, på alle de overvågede aftaler, i den periode I har valgt at kigge på. Under Total-bjælken kan I se mere specifikt på de enkelte aftaler. De fem firkanter under Trend viser fem perioder bagud. Hvis I altså har valgt at kigge på uge 30, vil de fem firkanter vise fem uger tilbage. Hvis I har valgt at kigge på oktober, vil det være fem måneder tilbage. I dette tilfælde er der valgt uger. 

I dette eksempel kan det altså ses, at to af aftalerne ikke har efterlevet den forventede registreringsfrekvens i de sidste fem uger. Som det ses ved pilen, er der i uge 29 registreret madspild i 20% af de forventede registreringsdage. I uge 29 på aftale nummer to, er firkanten grøn, dette viser at de forventede registreringsdage er overholdt. Til højre for Trend ses Frekvens, her ses procenten for den uge I har valgt at kigge på. 

Madspild

Under madspildsfeltet kan I se to detaljerede visninger. Hvis I trykker på Detaljeret visning under diagrammet, vil I se nedenstående billede.

Her kan I se mængden af madspildet fordelt på de enkelte aftaler og samlet. I kan, ligesom ved ovenstående, se det for den periode I har valgt, samt de fem foregående perioder. 
Total-bjælken kan I se den totale mængde madspild, der er smidt ud i perioden. På nedenstående eksempel er der registreret 40,48 kg madspild i alt for alle tre aftaler. Bjælken er grøn, da den samlede forventede mængde madspild ikke er oversteget. I behøver ikke have den samme mængde forventede madspild på aftalerne, for at kunne sammenligne dem. Hvis der er forventet 15 kg madspild på en aftale, 100 kg på en anden og 50 kg på en tredje, vil den blot lægge mængderne sammen, til en total forventet mængde. 

Kigger I på Madspild per konto vises madspildet pr. aftale. Her er den forventede mængde altså igen delt op på det forventede pr. aftale. På nedenstående billede ses det at aftale to er rød under Mængde for den valgte periode. Dette skyldes, at der er smidt 17,51 kg ud, men det forventede madspild har været lavere end dette, f.eks. 15 kg. Hvis aftalen ovenover har smidt 20 kg ud men bjælken under Mængde er grøn skyldes det, at den aftale har haft et højere forventet madspild end 20 kg. 
Som det ses under Trend har alle aftalerne holdt sig under den individuelle forventede mængde madspild i de sidste fem perioder.

Under madspildsfeltet kan I også se alle de produkter, der er blevet registreret i den valgt periode. Hvis I trykker bjælken ud fra det enkelte produkter, vil I få et overblik over, hvilke aftaler, der har smidt, hvor meget ud. 

I dette eksempel er der valgt "melon". Når I trykker ind på et af produkterne, vil I få nedenstående billede frem. 

Her kan I øverst se den totale mængde af melon, der er smidt ud i den valgte periode. Under Spild af "melon" per konto, kan I se mængden af melon, der er smidt ud på hver aftale, og hvis I holder musen over den blå bjælke, kan I se hvor stor en procentdel af den totale mængde dette udgør. På denne måde kan I nemt sammenligne jeres aftaler og samle erfaringer, ved f.eks. at finde ud af, hvorfor én aftale smider mindre melon ud end en anden aftale. På den måde kan I udveksle erfaringer mellem aftalerne, der kan hjælpe til at mindske madspildet i hele virksomheden. 

I kan også se alle de områder, hvor der er registreret madspild.  Hvis I trykker bjælken ud fra det enkelte produkter, vil I få et overblik over, hvilke aftaler, der har smidt, hvor meget ud i dette område.

I dette eksempel er der valgt "buffet". Når I trykker ind på et af områder, vil I få nedenstående billede frem. 

Her kan I øverst se den totale mængde der er smidt ud i buffeten i den valgte periode. Under Spild af "buffet" per konto, kan I se mængden der er smidt ud fra buffeten på hver aftale, og hvis I holder musen over den blå bjælke, kan I se hvor stor en procentdel af den totale mængde dette udgør. På denne måde kan I nemt sammenligne jeres aftaler og samle erfaringer, ved f.eks. at finde ud af, hvorfor én aftale smider mindre ud fra buffeten end en anden aftale. På den måde kan I udveksle erfaringer mellem aftalerne, der kan hjælpe til at mindske madspildet i hele virksomheden. 

Forbedring

Forberingsgrafen er lavet på den måde, at I har tastet jeres forventede mængde madspild ind pr. uge, da I har startet FoodWaste aftalen op. Det kan sagtens være forskelligt fra aftale til aftale, men når I overvåger flere aftaler, vil systemet lægge de tal sammen. Ved forbedringsgdiagrammet står der en pris til højre. Denne pris er jeres ultimative besparelse. Prisen her er gennemsnitsprisen på alle jeres produkter, ganget med jeres forventede madspild. Hvis gennemsnitsprisen på jeres produkter altså er 45 kr og jeres forventede samlede madspild er 100 kg, vil jeres ultimative besparelse på en uge være 4500 kr.  

Når I registrerer madspild, vil programmet i Forbedring stadig bruge gennemsnitsprisen for alle jeres produkter. Derfor vil den besparede pris på diagrammet ikke være præcis den samme som prisen på de produkter I har smidt ud. Diagrammet viser altså en ca. besparelse i forhold til den mængde i havde forventet.

Hvis I trykker på Detaljeret visning under Forbedring vil I få nedenstående billede frem. 

Her kan I øverst se den totale forbedring for alle aftalerne. Under Forbedring per konto kan I se forbedringen på de enkelte aftaler. Under Værdi kan I se det sparede antal kroner for den valgte periode og under Trend kan I som ved de andre detaljerede visninger, se tilbage for de sidste fem perioder. I kan altså nemt følge med i, hvor meget de enkelte aftaler sparer i forhold til, hvad der blev forventet og derved om der er nogen, der er bedre end andre. 

Rapport

Når I skal se rapporten over flere aftaler, trykker I på rapportikonet til venstre, og trykker på søg knappen i nederste højre hjørne. Så får I et billede frem, hvor I kan vælge, hvilke aftaler I ønsker at overvåge, øverst til højre. 

Her kan I så trykke på "Vælg alle" eller vælge dem I ønsker at se på. Dem der er valgt vil fremgå med et V-tegn. Derefter trykker I på søg. 

Når I ser rapporten for flere aftaler samtidig, ser I den samlede mængde for alle aftalerne. Programmet deler det her ikke op i aftaler, men viser blot totalen af madspildet, fordelt på mængden fra de forskellige områder og produkter, samt værdien af de forskellige områder og produkter.

Nederst ses den seneste registreringshistorik for aftalerne. Her kan I se, hvilken dato der er registreret, hvilken konto der har registret og hvad og hvor meget, der er registreret.  

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os