Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Brug dine egne billeder

Tag billeder først

Hvis I ønsker selv at tage et billede og lægge op i FoodWaste, kan I tage det med tabletten og lægge det ind på det ønskede Område, Produkt, eller Kategori. Denne guide er til brug på den Lenovo Tablet I modtog sammen med jeres FoodWaste vægt.

Åbn kamera-appen på tabletten ved at gå i indstillinger (tandhjulet nederst til højre). Vælg derefter fotoindstillinger, vælg billedstørrelse og vælg typen VGA

Tag et billede, det kan f.eks. være af en kop kaffe, jeres buffet, eller salat

Log ind på FoodWaste gennem browseren Chrome (I kan ikke lægge billeder op gennem app'en). Skriv app.esmiley.com i adresselinjen.

Gå i indstillinger, vælg område, kategori eller produkt og læg billedet ind på det ønskede element. Tryk på det lille kamera ud for det ønskede element. 

Når I trykker på kameraikonet vil I få et nyt billede op. Her trykker I på vælg fil.

Herefter vil I få tablettens filer frem i et nyt vindue. Vælg det billede I ønsker at bruge fra jeres eget billedarkiv. Vær opmærksom på, at billederne ikke må være for store, maksimalt 500x500 pixels. Når I har gjort det, vil I komme tilbage til samme ovenstående billede, men jeres valgte billede vil nu ligge til venstre. I kan nu zoome eller rykke rundt på billedet. Er billedet som I ønsker, trykker I på upload og billedet vil nu lægge sig til højre. 

I kan nu se, at I har valgt billedet. Herefter trykker I ok og billedet vil nu ligge på det valgte element. 

Tag billeder mens I er i FoodWaste
I kan også tage et billede efter I er gået ind i FoodWaste. Det gælder dog som for ovenstående, at I skal være gået igennem browseren og ikke igennem app'en.
Gå i indstillinger og finde det område, kategori eller produkt I vil lægge et billede ind på. Tryk på kameraikonet. Tryk herefter på vælg fil. Tryk herefter på kameraikonet. 
Gå i indstillinger på tabletten (tandhjulet nederst til højre). Vælg fotoindstillinger. Vælg billedestørrelse og vælg typen VGA. Husk at trykke på ✓-ikonet. Tag billedet. 
Nu er billedet muligt at vælge i billedvælgeren i FoodWaste. Tryk på billedet og tryk færdig. Nu lægger billedet sig igen til venstre og I kan zoome eller rykke rundt på billedet. Når I er færdige, trykker I på upload og derefter på ok.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os