Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Dashboard - Et hurtigt overblik over jeres madspild

Når I logger ind på FoodWaste gennem en computer, vil I som det første komme ind på dashboardet. Her får I et hurtigt overblik over jeres registrerede madspild, jeres projekter, samt mulighed for at bruge genvejsknapper. 

Øverst til venstre vælger I perioden, I ønsker, at dashboardet skal følge. Her kan I vælge uge, måned eller år. Dashboardet vil vise for den indeværende uge, måned, eller år og ikke for en periode på f.eks. en måned. Vælger I altså oktober måned, men det kun er den 4. oktober, vil der altså kun blive vist data for de fire dage. 

Registreringsfrekvens

Da I opstartede jeres FoodWaste modul, blev I spurgt om, hvilke dage I regnede med, at der ville være registreringer. Registreringsfrekvens viser, hvordan jeres registreringer ligger inden for disse parametre. Når pilen ligger i det grønne felt, overholder I de dage, I har forudset, I ville registrere. Hvis pilen derimod ligger i det blå felt overholder I ikke dagene. Hvis I altså har forudset, at der skal registreres mandag, onsdag og fredag, men der bliver registreret tirsdag, torsdag og fredag, vil pilen ligge i det røde felt. Pilen vil kun lægge sig i det grønne felt, hvis I overholder alle dagene I har forudset. Hvis I har registreret 4 ud af 5 dage, vil pilen altså ligge i det blå felt.

Forbedring

Forbedringsfeltet er lavet for at vise, hvor meget I har sparet i kroner og hvilket potentiale, der er for besparelser, i forhold til den mængde I har forudset, at I ville smide ud. I dette eksempel er der forudsagt, at der vil blive smidt 50 kg madspild ud på en uge, hvilket svarer til en pris på 1.750,-. Denne pris er jeres ultimative besparelse. Prisen her er gennemsnitsprisen på alle jeres produkter, ganget med jeres forventede madspild. Når der eksempelvis er smidt 18 kg mad ud, viser pilen at I har sparet 573,- i forhold til det forudsete madspild.

Når I registrerer madspild, vil programmet i Forbedring stadig bruge gennemsnitsprisen for alle jeres produkter. Derfor vil den besparede pris på diagrammet ikke være præcis den samme som prisen på de produkter I har smidt ud. Diagrammet viser altså en ca. besparelse i forhold til den mængde i havde forventet.

Madspild

Feltet Madspild giver jer et overblik over, hvilke Produkter og mængden af disse, der er blevet smidt ud i den valgte periode. Dette ses i bjælkerne til højre. Her kan i også vælge at på bjælkerne inddelt i Områder og se hvor meget madspild, der har været I hvilke områder.

Til venstre kan I se hele mængden af jeres madspild. 

Da I opstartede jeres FoodWaste modul, gav I et bud på, hvor meget madspild I regnede med at have om ugen. I dette eksempel 15 kg. Det kan I se som en pind på barometeret, hvor der står Forventet madspild. Pilen ligger nu over det forventede madspild, da der er smidt 17 kg ud. Havde jeres forventede madspildsmængde været på 100 kg, ville hele barometeret være grønt. 

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os