Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Kom godt i gang med eSmiley på PC

eSmiley er et system, der benytter sig af Internet og man skal derfor være online for at komme på systemet. Man kan tilgå eSmiley med forskellige enheder - bl.a. fra PC, mobiltelefon eller med en tablet/iPad. Ens for dem alle er, at de skal have internetadgang. 

Tablet-versionen er en simpel brugerflade og er nem at bruge for medarbejderne. Har man brug for en mere administrativ brugerflade, hvor man kan redigere i kontroller og opsætning samt oprette brugere, kan man gå til PC-versionen

1. Start eSmiley Åben en internetbrowser (fx Crome, Safari, Firefox eller Internet Explorer) og skriv webadressen til login-siden,som er secure.e-smiley.dk . Man kan også logge på via vores hjemmeside www.esmiley.dk, hvor man vælger login oppe i højre hjørne.

Du vil herefter blive præsenteret for et skærmbillede, der ligner nedenstående. Indtast aftalenummer, brugernavn og password og afslut ved at trykke på knappen Log ind.

2. Startside Første gang du logger ind, vil du se et skærmbillede, der ser ud som herunder. For at gå til PC-versionen trykker du på pilen ved siden af Egenkontrol tablet

Øverst findes hovedmenuen med Kontroller, Program, Rapport, Logbøger, Opsætning, Min eSmiley og Kontrolbesøg. Under hver hovedmenuen vises undermenuen i venstre side. 

2.1 Udførelse af en kontrol
Det første man bliver præsenteret for, er en liste over de aktuelle opgaver. Ønsker man at udføre en opgave, skal man blot klikke på opgaven. Ved at klikke på opgaven skifter skærmbilledet til udelukkende at omhandle den specifikke opgave. 

Indholdet af denne side kan variere meget, afhængig af hvilken kontrol man er i gang med at udføre. Det vil dog altid være således:

  1. I venstre side er angivet de mulige registreringer. Godkendte registreringer er markeret med grønt, mens fejl er markeret med rød skrift og problematiske med gul.
  2. Til højre vises instruktionerne for udførelse af den specifikke opgave. Her vises også hvad kontrollen blev registret til sidste gang.
  3. I feltet Registrant kan man angive hvilken bruger, der foretager registreringen. Denne vil som standard altid være sat til at være den bruger, som aktuelt er logget ind i systemet.
  4. Ovenfor Registrant findes et felt til bemærkninger. I dette felt kan man skrive alt man finder relevant at notere, for at uddybe den specifikke registrering. Det er altid en god idé at notere lidt om de specifikke forhold omkring en afvigelse/korrigerende handling.
  5. Der kan være yderligere felter herefter, der afhænger af, hvilken type registrering man er igang med at udføre. F.eks. kan der være mulighed for at vælge en leverandør, hvis man er i gang med at udføre en varemodtagelse og der kan være tekstfelter til F.eks. indtastning af temperatur eller produkt.

Efter at have udfyldt registreringen trykkes på knappen Gem. Herefter bliver man ført tilbage til hovedskærmbilledet, der indeholder listen over aktuelle opgaver. Den opgave man netop har udført, vil nu være væk fra listen, og først komme på listen igen, næste gang den bliver aktuel.

NB: En god måde at arbejde med eSmiley på er, at tømme listen over ventende opgaver ved at udføre dem. På den måde er man aldrig i tvivl om man mangler at udføre opgaver.

2.2 Status på kontroller
På listen over aktuelle opgaver kan kontrolpunkter have en farve, som viser deres aktuelle status, dvs. om det er en opgave man har travlt med at nå indenfor tidsrammen. Der er tre farver: grøn, gul og rød.  

  • Grøn angiver den første periode af kontrollens levetid og her har man god tid inden deadline. 
  • Når kontrollens status ændres til gul går kontrollen ind i anden og sidste periode af sin levetid. Her er man kommet så tæt på deadline, at man godt kan have lidt travlt. 
  • Når kontrollens status bliver rød er deadline overskredet og man har ikke nået at udføre kontrollen i tide.

Når du logger ud fra Egenkontrol PC versionen, vil du automatisk starte på denne side næste gang du logger ind. 

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os