Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Indstillinger - Rediger i jeres måledesign

Efterhånden som I kommer igang med jeres målinger og får mere viden og erfaringer med FoodWaste, vil I få behov for at ændre jeres måledesign og opsætningen af disse. I kan altid ændre i jeres opsætning i FoodWaste. I kan både ændre billeder, priser og navne. Derudover kan I også gøre de forskellige måledesign usynlige, hvis I ikke længere skal bruge dem, samt tilføje flere. 

Ændring af måledesign

Kategori

At gøre en kategori usynlig kan blive nødvendigt, hvis I efter nogle måleperioder opdager, at I næsten ikke har noget madspild i jeres drikkevarer. Så synes I måske ikke, at det er nødvendigt, at køkkenpersonalet skal blive ved med at måle på drikkevarer, da det ikke er her I kan forbedre jer. Så kan I gøre kategorien "Drikkevarer" usynlig, og den vil ikke længere komme op som et valg på registreringssiden.

Hvis I fra start af har oprettet kategorier, men i en periode ikke ønsker at kunne se dem, men blot registrere på Områder og Produkter, kan I gøre Kategorier usynlige. Ønsker I at usynliggøre alle kategorier trykker I på øjet ved siden af "Kategorier". Hvis I usynliggør alle kategorierne på denne måde, vil produkterne alle sammen vise sig efter I har valgt Område på registreringssiden.

Ønsker I kun at usynliggøre enkelte eller en enkelt kategori, kan I trykke på øjet ud for den pågældende kategori. Når øjet bliver gråt med en streg over, er kategorien usynlig. Det vil her være nødvendigt først at gå ind og usynliggøre de produkter, der ligger under denne kategori. 

I kan også slette en kategori på skraldespanden yderst til højre, men det kan være en fordel blot at usynliggøre den. På den måde skal I ikke oprette den på ny, hvis I får brug for den igen.

Der vil ikke ske noget med jeres tidligere registreringer, selvom I sletter en kategori, så vil I bare i rapporten kunne se, at kategorien nu er inaktivt.

Hvis I ønsker at ændre billedet på en kategori, trykker I bare på billedet ud fra den pågældende kategori og vælger et nyt.

Produkt

I kan også usynliggøre jeres produkter. Det gøres på samme måde som kategorier, ved at I trykker på øjet ud for det produkt I ønsker at usynliggøre. På produkter kan I ikke usynliggøre dem alle. Det kan I ikke, da der er nødt til at være produkter for at I kan registrere madspild. Et produkt der bruges i et aktivt projekt, kan ikke usynliggøres. 

I kan have brug for at usynliggøre et produkt, hvis I f.eks. har brugt en sæsonråvarer i køkkenet, som I ikke behøver skulle kunne vælge imellem resten af året. 

I kan også slette et produkt på skraldespanden yderst til højre, men det kan være en fordel blot at usynliggøre det. På den måde skal I ikke oprette det på ny, hvis I får brug for det igen.

Der vil ikke ske noget med jeres tidligere registreringer, selvom I sletter et produkt, så vil I bare i rapporten kunne se, at produktet nu er inaktivt.

Hvis I ønsker at ændre billedet på et produkt, trykker I bare på billedet ud for det pågældende produkt og vælger et nyt. Hvis I ønsker at ændre prisen på et produkt, trykker I i feltet under Værdi og skriver den nye pris ind. Herefter trykker I på enter.

Område

I kan også usynliggøre jeres områder. Det gøres på samme måde som Kategorier og Produkter, ved at I trykker på øjet ud for det produkt I ønsker at usynliggøre. På Områder kan I ikke usynliggøre dem alle. Det kan I ikke, da der er nødt til at være et område for, at I kan registrere madspild.

At usynliggøre et område kan blive nødvendigt, hvis I opdager, at det ikke længere er nødvendigt at registrere spild fra f.eks. mødeforplejning, da der måske næsten aldrig er noget spild her.

I kan også slette et område på skraldespanden yderst til højre, men det kan være en fordel blot at usynliggøre det. På den måde skal I ikke oprette det på ny, hvis I får brug for det igen.

Der vil ikke ske noget med jeres tidligere registreringer, selvom I sletter et område, så vil I bare i rapporten kunne se, at området nu er inaktivt.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os