Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Logbøger

Egenkontrol handler om at dokumentere de kritiske kontrolpunkter med fast frekvens samt at dokumentere håndtering af fejl på de kritiske kontrolpunkter.

Der er også hændelser, som skal dokumenteres, når de opstår. Det kan være et tilfælde af fødevareforgiftning hos gæster, tilbagekald af råvarer fra en leverandør eller nedslidte lokaler, hvor der håndteres fødevarer, som skal vedligeholdes.

I eSmiley systemet findes der logbøger til registrering af disse hændelser, som opstår fra tid til anden. Det er vigtigt at få dokumenteret dette da det kontrolleres af myndighederne.

Under menupunktet Kontroller findes fanen Logbøger.

Her finder du logbøgerne Vedligeholdelseslog, Fødevareforgiftning, Tilbagetrækning og Fejlrapport.

  • Udfyld Fødevareforgiftning ved tilfælde af kundehenvendelser ift. opstået sygdom efter besøg hos jer. 
  • Udfyld Tilbagetrækning hvis din leverandør kontakter dig ang. en vare, de har solgt jer, som skal tages af markedet. 
  • Udfyld Vedligeholdelseslog når lokaler, udstyr o.lign. trænger til reparation, så myndighederne kan se, at I har en plan for vedligeholdelse. 
  • Udfyld Fejlrapport hvis der sker øvrige hændelser i virksomheden, som kan have betydning for fødevaresikkerheden, f.eks. hvis der har stået kloakvand op af afløbet pga. skybrud.

Alle registreringer i logbøgerne gemmes i rapporten som de almindelige kontroller. De er ligeledes til at finde under den enkelte logbog i Historik.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os