Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Rapport - Overblik over jeres resultater

Når I har brug for at se, hvordan jeres madspild har fordelt sig i jeres forskellige Områder, Kategorier og Produkter skal I bruge rapportsiden. Her kan I gå mere i dybden, end I kan på dashboardet. Når I har lavet jeres opstartsmåling i FoodWaste og gerne vil se, hvor I kan sætte ind for at mindske madspildet, vil det være en god ide at gå ind i jeres rapport. På den måde kan I nemt får et overblik over, hvor det største madspild kommer fra, samt hvilke dage, der er mest madspild. I kan også se, hvordan det er gået med jeres projekter, efter de er afsluttet og I kan se, hvordan jeres madspild og økonomi hænger sammen, hvis I har udfyldt salgstallene på dashboardet. 

Madspild

For at se jeres rapport trykker I på rapportikonet til venstre. 

I trykker på søg i nederste højre hjørne og her kan I vælge hvad I ønsker at se. Det kan være en rapport over madspildet, over jeres projekter eller over jeres salgstal.

Når I har trykket på "Søg", vil nedenstående firkant komme frem i nederste højre hjørne. 

Her vælger I hvad I ønsker at se data fra, hvilken periode og om I ønsker at se det for en dag, uge, måned eller år, eller om I selv vil vælge datoer.

Vælger I det første, vil I se for den indeværende uge, måned eller år, hvis I derfor vil se f.eks. en uge tilbage, skal I vælge fra f.eks. 23/7-18 til 29/7-18, under datoerne. 

Nederst kan I søge mere specifikt på Områder, Kategorier eller Produkter.

Hvis I vælger Madspild vil I se den totale mængde madspild, den totale pris og det daglige gennemsnit. 
Derudover vil der være tre grafer, der viser mængden af madspild fra de forskellige områder, kategorier og produkter og nederst vil I se en liste over alle de registreringer der er udført i den pågældende periode.

Graferne er lavet til at kunne blive brugt som en præsentation og hvis I ønsker at bruge det udenfor programmet, skal der tages screenshots af graferne.

Listen over alle registreringerne kan I trække ud som en excel eller CSV fil, det gør I ved at holde musen over dataen. Så vil der komme en lille pil i øverste højre hjørne, som I kan trykke på og vælger, hvordan dataen skal trækkes ned.

Projekter

Rapportmodulet for projekter giver dig mulighed for at se flere detaljer om målinger og resultater af jeres projekter.

I kan se hvor meget spild, der har været på de områder og produkter I har valgt at lave projektet på.

På graferne nedenfor ses der i cirkeldiagrammer, hvor meget der er smidt ud af de forskellige produkter, og i søjlediagrammet til højre, hvor meget der er smidt ud i hvilken periode. Derudover findes nogle nogenlunde tilsvarende grafer, der dog er gjort op i værdien, at spildet.

Salgstal

Når I har udfyldt Salgstallene på dashboardet kan I se rapporten over dem i forhold til madspildet i en given periode. I får overblik over bl.a. madspild pr. gæst, pris pr. gæst, pris pr. portion og indkomst pr. gæst, selvfølgelig alt efter, hvilke oplysninger I har udfyldt i Salgstallene på dashboardet.

Nedenfor ses f.eks. mængde madspild pr. gæst og pris pr. gæst. Til højre ses to grafer, der viser hvordan udviklingen er over perioden (i dette tilfælde en måned). På den måde kan I nemt følge, om I gradvist får mindsket f.eks. madspildet pr. gæst eller om det stiger og falder på de forskellige dage.

Når I ser på rapporten over salgstal, vil I også her kunne se en liste over alt dataen fra den pågældende periode.

Jo mere data I har tilført systemet på dashboardet, des mere detaljerede beregninger får I. Har I f.eks. lagt data ind på produktionsmængde, udregnes hvor mange procent madspild I har. Har I lagt data ind på antal gæster, udregnes madspildet pr. gæst. Har I lagt data ind på omsætning, udregner systemet, hvor stor en andel af omsætningen, der er gået tabt med madspildet.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os