Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Projekter - Lav en fokuseret måling

Når I har lavet jeres opstartsmåling og er blevet fortrolige med programmet, kan I gå i gang med at lave en mere fokuseret måling. Her kan I udvælge jer et fokuspunkt, som I vil dykke ned i, sandsynligvis fordi I vurderer, at der er mulighed for at reducere spildet lige præcis her og se om der er plads til forbedringer. Ved at fokusere på et specifikt område bliver det lettere at igangsætte ændringer og følge op på om de giver resultater.

Projekter er tænkt således, at de kan gentages så mange gange I vil, for at måle, lave ændringer og måle igen. Derved kan I evaluere på jeres forandringer og tiltag. I kan i projekterne også estimerer, hvor meget I forventer at reducere spildet med, samt hvor lang tid en projektmåling skal strække sig over.

Et eksempel på et projekt kunne være spild fra buffeten. I har efter jeres opstartsmåling opdaget, at I har meget madspild fra buffeten, og I kunne nu godt tænkte jer at lave en fokuseret måling for at blive endnu mere bevidste om præcis, hvad spildet består af på buffeten for derved at se, om I kan mindske spildet ved at implementere nye ændringer.

Hvis I skal oprette et projekt, skal I logge ind på FoodWaste gennem jeres computer, så I kommer igennem administratorsiden, da vores FoodWaste app, kun er til registrering.

I trykker på projektlogoet i venstre side og her kommer I ind på jeres projektside. Her kan I oprette nye projekter ved at trykke på plusset i nederste højre hjørne. Til venstre kan I se jeres igangværende og afsluttede projekter. Når I trykker på et projekt, kan I se en tidslinje for projektet, gå videre til registreringssiden, samt komme med tiltag til projekterne og starte nye måleperioder. 

Oprettelse af nyt projekt

Når I har trykket på plusset i højre hjørne, for at oprette et nyt projekt, vil I få et ny billede frem på siden. Her udfylder I rammerne for jeres projekt. Der er i dette eksempel valgt, at projektet skal fokusere på kødspildet i alle områder i virksomheden. I starter med at give projektet et navn og angive, hvilke områder I ønsker at projektet skal trække registreringer fra (i dette tilfælde Buffet, Køkken og Lager). Derefter vælger I, hvilke produkter, der skal registreres fra (i dette tilfælde Grisekød, Hakket oksekød mfl). Vælger I ikke Område eller Produkt, vælger systemet automatisk alle områder og produkter.

I vælger i projektet også, om I vil registrere i en periode fra dato til dato eller antal registreringsdage. I dette tilfælde er der valgt registreringsdage, med startdato 13/6-18 og 14 Registreringsdage

Dato til dato vil betyde at projektet løber i denne periode og vil trække den data ud, der passer til de kriterier I har sat for projektet, som er registreret i perioden.

Med Registreringsdage vil projektet vare indtil der er registreret det valgte antal dage, på de pågældende kriterier. I kan altså godt have registreret madspild i 20 dage uden at projektet stopper, hvis der kun er blevet smidt (i dette tilfælde) kød ud i 6 af de 20 dage, så vil der altså stadig skulle registreret kødspild i 8 dage før projektet slutter.

Når alt er udfyldt trykker I Gem.

Når I har gemt jeres projekt, vil det først lægge sig i folderen Ikke startet. Første gang I så registrerer et af de pågældende produkter, vil projektet lægge sig i I gang og I kan nu se, hvor langt i projektet I er nået (cirklen med de 7 procent) og til højre kan I se, hvilke dage, der er sket hvad i projektet. Her f.eks. at det er startet den 13. juni og at der den 13. juni også er registreret 20 kg kødspild.

Dashboardet i FoodWaste vil I altid kunne få et hurtigt overblik over jeres projekter. Her ses det f.eks., at der er gang i to projekter. De er begge nået 100% af den anden måleperiode. Første periode dækker over den første måling. Anden periode dækker over målingen efter I har igangsat tiltag.

Efter første periode kan I tilføje tiltag til projektet. Tiltag er forandringer, I implementerer i køkkenet, for at mindske madspildet. Det kunne f.eks. være "bruge mindre fade", for at mindske madspildet på buffeten. Disse handlinger skriver I ind i projektet. I kan nøjes med et i første omgang, eller I kan vælge at implementere flere handlinger, hvis det ikke bliver for stort et arbejde. Når disse tiltag er implementeret i køkkenet, og er en del af den daglige arbejdsrutine, kan I starte anden måleperiode i projektet. Efter endnu en registreringsperiode, af samme længde som den første, kan I se, hvad de nye rutiner har betydet for madspildet.

Når I trykker på Tilføj handling ved billedet ovenfor, vil I få nedenstående billede frem. Her udfylder I jeres tiltag - i dette eksempel er det på et projekt for at mindske mængden af produktionsspild. Derfor er der lavet tiltaget "undlad at skrælle til varme retter". Når I udfylder jeres tiltag, kan I også skrive ind, hvor mange procent I håber på at reducere de forskellige produkter med. Her er der skrevet ind, at det ønskes at reducere madspildet på kartoffelskræller med 5%. Disse felter er valgfrie, men ved projektets slutning, vil I kunne se, om de ønskede procenter er nået. 

Når I har udfyldt det I ønsker, trykker I på gem.

Når dette er gemt vil projektet igen lægge sig i Ikke startet og anden måleperiode vil starte når I begynder at registrere madspildet. 

Når anden måleperiode er slut, stopper projektet igen og I kan sammenligne målingerne fra de to perioder for at se effekten af tiltagene. Herefter kan I vælge at lave endnu en måling - enten fordi madspildet ikke er nået et acceptabelt niveau, og det derfor er nødvendigt med flere tiltag. Eller fordi madspildet har nået et acceptabelt niveau og målinger kan sikre at niveauet holdes. I kan også vælge, at I har reduceret madspildet nok og gå igang med en ny fokuseret måling.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os