Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Indstillinger - Opsætning af registreringspunkter

Sådan anbefaler vi, at I sætter FoodWaste op

Vi anbefaler, at I starter simpelt ud med en overordnet måling i FoodWaste. Dette anbefaler vi dels for at sikre en god og brugbar første måling og dels for at sikre, at I bliver fortrolige med FoodWaste.

Vi anbefaler, at I starter med at dele jeres køkken op i de områder, der er relevante for jer. Områderne giver et godt billede af, hvor madspildet opstår og derved hvor, I skal sætte ind for at mindske det. 
Derefter vil vi som en start anbefale, at I laver kategorierne, så disse kan hjælpe jer med at opdele jeres produkter, og derved se hvilke typer af madspild I smider ud. Derefter kan i oprette jeres produkter, her anbefaler vi at I starter med blot at dele kategorierne op i mindre produkter, så I f.eks. ved om det er oksekød eller svinekød i smider ud. Hvis dette ikke er nødvendigt for jer, kan i stoppe med kategorierne og bare have kategorien "kød".

For at kunne registrere madspildet, skal i oprette jeres måledesign. 

Registreringspunkter 

Måledesignet oprettes i registreringspunkter. Her kan I hele tiden bygge ekstra lag på jeres måledesign, så I kan skrue jer så langt ned i jeres madspild, som I har lyst til.

Område

Det øverste lag af registreringspunkter, vil som udgangspunkt stadig gå under navnet, Område, men det kan også være produkter, hvis det er det i ønsker. 

Hvis vi starter med at tage udgangspunkt i, at det første, der skal oprettes er Område. Her kan I inddele jeres køkken eller virksomhed i områder, der gør det mere overskueligt at finde ud af, hvor madspildet opstår. 
I opretter områder ved at gå ind i Indstillinger i venstre side, derefter vælger I Registreringspunkter og trykker på Tilføj registrerings punkt nederst til højre. 

Der vil nu komme en linje frem, hvor I kan skrive navnet på registreringspunktet, sætte en pris og vælge, hvilken type det er. Derefter trykker i på det grønne "V". Derefter kan I tilføje et billede der passer til.

Hvis der skal være yderligere registreringspunkter under det I nu har oprettet, skal der ikke sættes en pris på. 
Skal der ikke laves underpunkter til, skal der indsættes en pris pr. kg. ved registreringspunktet. 

Områder kan f.eks. være buffet, køkken og restaurant, men det kunne også være 1. sal, 2. sal, 3. sal, hvis I f.eks. har en aftale til flere afdelinger, der alle skal registrere madspild. 

Kategorier

Ønskes der tre lag i registreringspunkterne, vil laget under område, gå under typen, kategori.

I tilføjer et registreringspunkt under området, ved at trykke på plusset ud for. 

Når I har trykket på plusset, vil der komme en linje som den tidligere, hvor I skriver navnet, evt. pris og vælger typen. Derefter trykker I på det grønne "V". Derefter kan I tilføje et billede der passer til.

Hvis der skal være yderligere registreringspunkter under det I nu har oprettet, skal der ikke sættes en pris på. 
Skal der ikke laves underpunkter til, skal der indsættes en pris pr. kg. ved registreringspunktet. Hvis der ikke skal laves yderligere underpunkter, kan der i type vælges "produkt" i stedet for "kategori".

Kategorier kan f.eks. være, drikkevarer, kød og mejeri.

Produkter

Ønskes der endnu et lag af registreringspunkter kaldes disse produkter.

Oprettelse af et produkt gøres på samme måde som med de ovenstående. Der trykkes på plusset ud for den kategori, hvor underpunktet skal ligge. Herefter vil der komme en linje som den tidligere, hvor I skriver navnet, evt. pris og vælger typen. Derefter trykker I på det grønne "V". Derefter kan I tilføje et billede der passer til.

Når I er nået ned på det sidste niveau af registreringspunkter, skal der tilføjes en pris pr. kg. 

I kan stoppe ved dette niveau, men hvis I ønsker at gå endnu længere ned og f.eks. skelne mellem hakket oksekød osv. kan I tilføje et underpunkt til denne, og give denne en pris. Hvad er Import? Hvad er det man kan importere?


Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os